Denné menu

Obedové menu

Trnava
7

On-line donáška


 


Exkluzívne okienko Doroty Pospíšilovej: Sú prihlásené tri nové odrody do ŠOS

Každá nová odroda na Slovensku podlieha registrácii a zápisu do Štátnej odrodovej knihy, ktoré vykonáva Ústredný a kontrolný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Tomuto aktu predchádza proces tzv. Štátnej odrodovej skúšky (ŠOS). Týka sa všetkých vyšľachtených odrôd, ktoré šľachtiteľ považuje za vhodné na pestovanie.

Info

Od dnes vám budeme prinášať zaujímavé články z produkcie portálu Kamzavinom.sk, ktorý sa špecializuje, a čo už z názvu vyplýva, vínom. Články, ktoré sú zaujímavé svojim obsahom a majú tým v tejto komunite svoju nenahraditeľnú cenu. Nám je cťou s portálom Kamzavinom.sk spolupracovať a prinášať tak vám tieto zaujímavé informácie.
Dorota Pospíšilová

Moja šľachtiteľská práca vyústila doteraz do registrácie 24 nových odrôd v troch časových etapách:

V roku 1997 - jedna odroda muštová biela - Devín, jedna muštová modrá - Dunaj,
a tri stolové - Diamant, Dora, Opál.
V roku 2002 - päť odrôd stolových - Ametyst, Negra, Onyx, Pastel a Rubanka.
V roku 2011 - dve odrody muštové biele - Breslava, Hetera, sedem odrôd muštových modrých - Hron, Nitria, Rimava, Rosa, Rudava, Torysa, Váh, tri stolové semenné - Heliotrop, Luna, Premier a dve stolové bezsemenné - Bezsemenka a Rhea.

Vinohradníci na Slovensku odskúšali aj iné z mojich novošľachtencov, než vyššie uvedené, z ktorých sa niektoré ukázali ako perspektívne, a predložili tiež z nich vyrobené vína k degustácii. Mala som teda možnosť spoznať názory pestovateľov aj na ďalšie, dosiaľ neregistrované novošľachtence. Pre založenie vari už poslednej odrodovej skúšky na ÚKSÚP-e som vybrala tri z nich:

▪ Incuchta - muštová biela (inzucht - heterózne kríženie Tramín červený x Veltlínske červenobiele),
▪ Ipeľ - muštová modrá (Castets x (Tenturier x Aleatico x Puchljakovskij)),
▪ Rubín - muštová modrá (Picpoul x Frankovka modrá 62/2).
Vďaka ochotnej pomoci mojich bývalých spolupracovníkov - Michala Valachoviča a Mgr. Ing. Rastislava Šimoru - sa nám podarilo pokus založiť. Michal poskytol terasu vo svojom vinohrade v Modre Pod Kalváriou a celú výsadbu zrealizoval (vyrobil štepy zo všetkých odrôd, t.j. z troch novošľachtencov a dvoch kontrolných odrôd - Tramínu červeného a Svätovavrineckého). Výsadba sa uskutočnila na jeseň roku 2017 a prihlášky do Štátnej odrodovej skúšky sme zaslali na jar 2019. Z každej odrody sme odovzdali menšie množstvo výsadbového materiálu aj pracovisku pre vinič ÚKSÚP-u v Dolných Plachtinciach, ktoré je poverené vykonávaním skúšok odlišnosti, stálosti a novosti prihlásených odrôd.

V roku 2021 sú teda pokusné odrody už štvrtým rokom po výsadbe, čo značí, že už sú v plnej.. článok pokračuje na Kamzavinom.sk


Aktualizované: 04.05.2021
Autor: Kamzavinom.sk

Kamzavinom.sk blog Exkluzívne okienko Doroty Pospíšilovej: Sú prihlásené tri nové odrody do ŠOS na Gastromenu.sk